Thẻ

cài đặt google chrome lên linux ubuntu
      Tôi thích sử dụng trình duyệt này đơn giản vị nó làm việc và khởi động nhanh hơn các trình duyệt khác ( ý kiến chủ quan, cá nhân tôi cảm thấy thế ) , Hơn nữa nó miễn phí. Mặc dù với ubuntu đã có Chromium, trình duyệt tương tự như Chrome nhưng mà có vẻ như nó cũng không nhanh như khi tôi sử dụng Chrome. 

Việc đầu tiên bạn cần làm là : Download Google Chrome. 


Download tại trang này. 
chọn phiên bản phù hợp với hệ thống của bạn, tôi đang dùng ubuntu 12.04  32bit nên chọn 32bit .debSau khi tải về song,  Bạn mở Terminal lên và thêm những lệnh sau vào  (tổ hợp phím  Ctrl+Alt+T)  :

Dành cho phiên bản  32-bit

  • sudo apt-get install libcurl3 libnspr4-0d libxss1
  • cd Downloads
  • sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_i386.deb

Dành cho phiên bản

  • sudo apt-get install libcurl3 libnspr4-0d libxss1
  • cd Downloads
  • sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

< Dich thuat | Dich tieng Han >

Advertisements