ubuntu tweak tool
Ubuntu Tweak là một ứng dụng được thiết kế để cấu hình , tùy chỉnh ubuntu một cách đơn giản nhất cho người dùng. Nó cung cấp nhiều lựa chọn hữu ích cho Desktop và hệ thống mà mặc định không được đưa ra. Tại thời điểm hiện tại, chương trình này chỉ thiết kế làm việc với Ubuntu GNOME Desktop, và các bản phân phối mới nhất ( Ubuntu distribution. )
ubuntu tweak

Điều chỉnh độ mờ của thanh panel, Thay đỏi Font chữ, xóa bộ nhớ đệm không cần thiết đơn giản với  Ubuntu Tweak, 1 công cụ chuyên biệt trong việc tinh chỉnh hệ thông Ubunntu với giao diện thân thiện, gần gũi. 
Các Tính năng chính của ứng dụng:

 • Xem thông tin cơ bản của hệ thống (Distribution, Kernel, CPU, Memory, etc.)
 • ĐIỀU KHIỂN GNOME Session
 • QUẢN LÝ CÁC ỨNG DỤNG CHẠY KHỞI ĐỘNG
 • Cài đặt nhanh các ứng dụng phổ biến
 • Hỗ trợ nhiều ứng dụng tiện ích bên thứ 3
 • Xóa, làm sạch những package hoặc cache không cần thiết giúp giải phóng dung lượng.
 • Ẩn/hiện , thay đổi  Splash screen
 • Ẩn/Hiện desktop icons hoặc Mounted Volumes
 • Ẩn hiện shourtcut Computer, Home, Trash icon hoặc  Network icon
 • Thiết lập Compiz Fusion, Screen Edge, Window Effects , Menu Effect.
 • Tạo lối tắt cho việc truy cập các ứng dụng dễ dàng hơn.
 • Thiết lập GNOME Panel
 • Thiết lập Nautilus
 • Thiết lập quản lý nguồn điện hiệu quả.
 • Thiết lập  System Security

Changes in 0.7.2:

 • Integration with Ubuntu’s System Settings app
 • Invalid values for resetting fonts
 • Ubuntu Tweak reported a negative number of bytes for removing old kernels
 • Pressed the file manager, an error message appears
 • crash while searching for old kernels to clean
 • ubuntu tweack “miscellaneous” crash
 • Recently Used should not display the items doesn’t work for current desktop
 • Janitor tab is empty
 • Crash while trying to add a custom command in File Type Manager
 • Click on Sessing module generates “this module encountered an error while loading”
 • Houve erro ao carregar o modulo.
 • NameError in utils.walk_directories
 • Font settings are not displayed in gnome-fallback session
 • launching desktop icond from within ubuntu tweak

ĐỂ cài đặt bạn sử dụng những lệnh sau :

 • sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa 
 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install ubuntu-tweak

dành cho  Ubuntu 11.04/hoặc những phiên bản cũ hơn ,load file .deb tại :
Ubuntu-tweak 0.7.2 Package File.deb

Advertisements