Thẻ

, ,

( Dich thuat Perso ) Trong quá trình sử dụng bản cập nhật mới của  php 5.4 ,  đôi khi chúng ta thường  gặp vấn đề về sự tương thích của php 5.4, nhiều câu lệnh truy vấn … gặp vấn đề, và chúng ta muốn hạ bản nâng cấp đó, trở về những bản cũ hơn, ví dụ như 5.3 chẳng hạn, thì bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện công việc như vậy.

Để hạ bản nâng cấp phiên bản Php 5.4 xuống đầu tiên chúng ta sẽ tải file sau về :php5_4_downgrade_5.3.sh

Sau khi tải sau file trên, việc tiếp theo bạn cần làm là phân quyeenfcho file để sử dụng, chúng ta có thể áp dụng theo câu lệnh sau :
sudo chmod 755 php5_4_downgrade_5.3.sh

Và bây giờ , chúng ta chạy file vừa cài đặt sử dụng câu lệnh :
sudo sh php5_4_downgrade_5.3.sh

chờ cho đoạn script chạy song, chúng ta có thể xem kết quả. Mọi thông tin, và các vấn đề liên quan bạn có thể xem tại how Downgrade PHP version from 5.4 to 5.3 in ubuntu 12.10. 

Dịch thuật Perso Tổng hợp và dịch tiếng anh theo : http://ubuntuforums.org

Advertisements